DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE LISTERINE® WYNIKA Z UNIKALNEJ FORMUŁY PRODUKTU, ZAWIERAJĄCEGO POŁĄCZENIE 4 OLEJKÓW ETERYCZNYCH

3.2_image-1pl.png

Ikona z 4 olejkami eterycznymi: eukaliptol, mentol, tymol i salicylan metylu

JAK DZIAŁA LISTERINE®?

  • 4 olejki eteryczne zawarte w wybranych płynach LISTERINE® wnikają głęboko do dolnych warstw biofilmu płytki nazębnej, rozbijając jego strukturę w miejscach niedostępnych dla szczoteczki i nitki dentystycznej1,2

FAKT: SKUTECZNIEJSZA REDUKCJA PŁYTKI NAZĘBNEJ W PORÓWNANIU Z CPC3

  • Mikroskopia konfokalna pokazuje, że LISTERINE® usuwa więcej bakterii w biofilmie płytki nazębnej vs. płyn na bazie CPC i kontrola negatywna

3.2_image-2pl.png

Mikroskopia konfokalna: LISTERINE® vs. CPC

PŁYNY LISTERINE® Z 4 OLEJKAMI ETERYCZNYMI USUWAJĄ PRAWIE 3x WIĘCEJ BAKTERII NIŻ PŁYNY ZAWIERAJĄCE CPC3

FAKT: SKUTECZNOŚĆ REDUKCJI PŁYTKI NAZĘBNEJ PORÓWNYWALNA Z CHX 0,12%3,4

  • LISTERINE® z 4 olejkami eterycznymi usuwa bakterie w biofilmie płytki nazębnej na porównywalnym poziomie co płyny zawierające chlorheksydynę (CHX) 0,12%

*Na podstawie danych podanych przez pacjentów uczestniczących w badaniu ankietowym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Japonii i Tajlandii (N=4134).

Referencje: 1. Foster JS, Pan PC, Kolenbrander PE. Effects of antimicrobial agents on oral biofilms in a saliva-conditioned flowcell. Biofilms. 2004;1(1):3-10. 2. Minah GE, DePaola LG, Overholser CD, et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol. 1989;16(6):347-352. 3. Pan PC, Harper S, Ricci-Nittel D, Lux R, Shi W. In-vitro evidence of antimicrobial mouthrinses. Journal of Dent. 2010;38(1):16-20. 4. Charles CH, Mostler KM, Bartels LL, Mankodi SM. Comparative antiplaque and antigingivitis effectiveness of a chlorhexidine and an essential oil mouthrinse: 6-month clinical trial. J Clin Periodontol. 2004 Oct;31(10):878-84.

85% PACJENTÓW WIE, ŻE USUNIĘCIE PŁYTKI NAZĘBNEJ POMAGA UTRZYMAĆ ZDROWY STAN JAMY USTNEJ.*

ZALECAJ STOSOWANIE PŁYNÓW DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ, KTÓRE REDUKUJĄ PŁYTKĘ NAZĘBNĄ.