PRZEZNACZONY DO CODZIENNEGO, DŁUGOTERMINOWEGO STOSOWANIA

 • Nie wywołuje uczucia suchości w jamie ustnej2-4
 • Nie zakłóca naturalnej równowagi flory bakteryjnej w jamie ustnej3,4
 • Nawet przy długotrwałym stosowaniu nie prowadzi do powstawania opornych szczepów bakterii3,4
 • Nie sprzyja powstawaniu znacznych odbarwień zębów5-8

PŁYNY DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ Z ALKOHOLEM A SUCHOŚĆ BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

W badaniach klinicznych:

 • Brak istotnych różnic między wskaźnikami przepływu śliny lub subiektywnym uczuciem suchości w jamie ustnej między grupami stosującymi płyn do płukania jamy ustnej z alkoholem lub bez alkoholu3
 • Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej zawierającego olejki eteryczne z alkoholem nie wiąże się z wyższym stopniem prawdopodobieństwa ograniczenia przepływu śliny ani odczuwania suchości w jamie ustnej niż ma to miejsce w przypadku stosowania bezalkoholowego płynu z CPC4

PŁYNY DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ Z ALKOHOLEM A NOWOTWORY JAMY USTNEJ

W badaniach klinicznych:

 • Brak potwierdzonego związku z występowaniem nowotworów jamy ustnej przy stosowaniu płynów z alkoholem9-12
  • Podkomisja FDA przeanalizowała 7 badań kliniczno-kontrolnych i na tej podstawie ustaliła: „Dane nie potwierdzają istnienia związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem płynów do płukania jamy ustnej z alkoholem a występowaniem nowotworów jamy ustnej – jest to wniosek jednogłośny”9
  • Płyny do płukania jamy ustnej na bazie alkoholu nie zwiększają ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej i gardła10
  • Nie ma żadnych dowodów epidemiologicznych potwierdzających związek między stosowaniem płynu do płukania jamy ustnej (w szczególności zawierającego alkohol) a zachorowalnością na raka jamy ustnej11
  • Brak związku między stosowaniem płynu do płukania jamy ustnej zawierającego alkohol a ryzykiem rozwoju nowotworu jamy ustnej12

*Na podstawie danych podanych przez pacjentów uczestniczących w badaniu ankietowym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Japonii i Tajlandii (N=4134).

Referencje: 1. Araujo MWB, Charles CA, Weinstein RB, et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil–containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):610-622 and/or post hoc analyses of data. 2. Fischman SL, Aguirre A, Charles CH. Use of essential oil-containing mouthrinses by xerostomic individuals: determination of potential for oral mucosal irritation. Am J Dent. 2004;17(1):23-26. 3. Kerr AR, Katz RW, Ship JA. A comparison of the effects of 2 commercially available nonprescription mouthrinses on salivary flow rates and xerostomia. Quintessence Int. 2007;38(8):e440-447. 4. Kerr AR, Corby PM, Kalliontzi K, McGuire JA, Charles CA. Comparison of two mouthrinses in relation to salivary flow and perceived dryness. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015;119(1):59-64. 5. Overholser CD, Meiller TF, DePAola LG, Minah GE, Niehaus C. Comparative effects of 2 chemotherapeutic mouthrinses on the development of supragingival dental plaque and gingivitis. J Clin Periodontol. 1990;17(8):575-579. 6. DePaola LG, Overholser CD, Meiller TF, Minan GE, Niehaus C. Chemotherapeutic inhibition of supragingival dental plaque and gingivitis development. J Clin Periodontol. 1989;16(5):311-315. 7. Gordon JM, Lamster IB, Seiger MC. Efficacy of Listerine antiseptic in inhibiting the development of plaque and gingivitis. J Clin Periodontol. 1985;12(8):697-704. 8. Lamster IB, Alfano MC, Seiger MC, Gordon JM. The effect of Listerine antiseptic on reduction of existing plaque and gingivitis. Clin Prev Dent. 1983;5(6):12-16. 9. Food and Drug Administration. Oral health care drug products for over-the-counter human use; antigingivitis/antiplaque drug products; establishment of a monograph; proposed rules. Part III. Federal Register. 2003;68(103):32232-32287. 10. Cole P, Rodu B, Mathisen A. Alcohol-containing mouthwash and oropharyngeal cancer: a review of the epidemiology. J Am Dent Assoc. 2003;134(8):1079-1087. 11. La Vecchia C. Mouthwash and oral cancer risk: an update. Oral Oncol. 2009;45(3):198-200. 12. Boyle P, Gandini S, Boffetta P, Negri E, La Vecchia C. Mouthwash use and oral cancer risk: quantitative meta-analysis of epidemiologic studies. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112(6):e130.

FAKT: 60% PACJENTÓW WPROWADZI ZDROWE NAWYKI,

JEŚLI OTRZYMA REKOMENDACJĘ OD PROFESJONALISTY*