Codzienna higiena

3.0 FAKT: LISTERINE® TO NAJBARDZIEJ PRZEBADANA NA ŚWIECIE POD WZGLĘDEM KLINICZNYM MARKA PŁYNU DO CODZIENNEGO PŁUKANIA JAMY USTNEJ_NEW

Codzienna higiena

Pacjenci często pytają o bezpieczny produkt do higieny jamy ustnej, który mogą stosować długotrwale i który może być stosowany przez całą rodzinę. Jest to możliwe dzięki produktom takim jak Listerine® Cool Mint czy Listerine® Cool Mint Łagodny Smak, który nie zawiera alkoholu, przy zachowaniu antyseptycznych i antybakteryjnych właściwości wynikających z kompozycji 4 olejków eterycznych.

Wyniki badań klinicznych potwierdzają porównywalną skuteczność w redukcji płytki nazębnej i utrzymaniu zdrowych dziąseł płynu Listerine® Cool Mint Łagodny Smak z wariantami Listerine® zawierającymi alkohol.1 Randomizowane badane kliniczne, w którym porównywano Listerine® Cool Mint Łagodny Smak z wariantem Listerine® zawierającym alkohol potwierdziło, że pacjenci, którzy stosowali metody mechaniczne oraz płyn uzyskują:

  • 37% redukcję płytki nazębnej (PI) po 6 miesiącach z Listerine® Cool Mint Łagodny Smak vs. 37,8% z Listerine® zawierającym alkohol
  • 26,7% redukcję chorób dziąseł (MGI) po 6 miesiącach z Listerine® Cool Mint Łagodny Smak vs. 28,2% z Listerine® zawierającym alkohol
Listerine® Cool Mint Łagodny Smak stosowany regularnie, dwa razy dziennie, działa antybakteryjnie i przeciwdziała płytce nazębnej, zapewniając ochronę do 12 godzin.2

Badania potwierdziły, że płyn do płukania jamy ustnej Listerine® jest bezpieczny dla całej rodziny podczas codziennego, długoterminowego stosowania oraz sprzyja utrzymaniu równowagi flory jamy ustnej.

Higiena jamy ustnej pacjentów ortodontycznych

W przypadku pacjentów użytkujących stałe lub ruchome aparaty ortodontyczne kwestia właściwej higieny jamy ustnej jest kluczowa w celu kontroli powstawania płytki nazębnej i prewencji chorób dziąseł. W 2014 roku przeprowadzono przegląd literatury naukowej i badań dotyczących kontroli płytki nazębnej i zapalenia dziąseł u pacjentów ortodontycznych. Do dalszej oceny zakwalifikowano 11 kontrolowanych i/lub randomizowanych badań klinicznych. Największą efektywność przeciwbakteryjną przy codziennym stosowaniu u pacjentów ortodontycznych zaobserwowano w dwóch badaniach testujących płukankę Listerine® z olejkami eterycznymi. Oceniały one skuteczność olejków eterycznych w redukcji płytki nazębnej i zapalenia dziąseł.

W pierwszym badaniu pacjenci ortodontyczni z grupy kontrolnej i testowej otrzymali instrukcję mycia oraz nitkowania zębów, a w grupie testowej dodatkowo płukania jamy ustnej płynem Listerine® z olejkami eterycznymi. Po 6 miesiącach płytka nazębna i choroby dziąseł były o 50% niższe w grupie testowej stosującej płukankę z olejkami eterycznymi niż w grupie kontrolnej, która stosowała tylko metody mechaniczne.

W innym randomizowanym badaniu klinicznym w grupie 30 pacjentów ortodontycznych wyniki potwierdziły wnioski z pierwszego badania i dostarczyły kolejnych dowodów na skuteczność płukanek Listerine® zawierających olejki eteryczne w kontroli płytki nazębnej i prewencji chorób dziąseł.

* dotyczy Listerine® Cool Mint Łagodny Smak

Referencje:

  1. Data on file, Johnson & Johnson Consumer Inc. Study FCLGBP0027.
  2. Data on file, Johnson & Johnson Consumer Inc. Study number FCLGBP0025 (12 hours effects on oral bacteria).
  3. Haas AN, Pannuti CM, Andrade AK, Escobar EC, Almeida ER, Costa FO, Cortelli JR, Cortelli SC, Rode SD, Pedrazzi V, Oppermann RV. Mouthwashes for the control of supragingival biofilm and gingivitis in orthodontic patients: evidence-based recommendations for clinicians. Braz Oral Res. 2014 Jul 11;28(spe):1-8.