Listerine® vs inne płyny

3.0 FAKT: LISTERINE® TO NAJBARDZIEJ PRZEBADANA NA ŚWIECIE POD WZGLĘDEM KLINICZNYM MARKA PŁYNU DO CODZIENNEGO PŁUKANIA JAMY USTNEJ_NEW

Jakie są przewagi Listerine® nad innymi płynami do płukania jamy ustnej?

Badania potwierdzają, że płyny do płukania jamy ustnej Listerine® są skuteczniejsze w usuwaniu bakterii niż płyny zawierające chlorek cetylpirydyniowy (CPC), a także porównywalnie skuteczne do płynów z chlorheksydyną (CHX).

Projekt badania1
Rodzaj badania Badanie in vitro.
Metodologia Dziewięć płynów do płukania jamy ustnej przetestowano w modelu z krążącym przepływem biofilmu (model RFTB) z oceną żywotności za pomocą bioluminescencji ATP. Ponadto oceniano pięć płukanek do ust w modelu biofilmu z komorą wsadową (BCSB), stosując barwienie żywe-martwe z konfokalną laserową mikroskopią skaningową.
Badane roztwory i grupa kontrolna EO- Płukanka Listerine® zawierająca olejki eteryczne (0.064% tymol, 0.092% eukaliptol, 0.060% salicylan metylu i 0.042% mentol); CHX – płukanka zawierajaca 0,12% chlorheksydyny; CPC1 – siedem płukanek zawierających chlorek cetylopirydyniowy 0,05%, CPC/CHX- płukanka zawierająca chlorek cetylopirydyniowy 0,05% i chlorheksydynę 0,05%; AFSF – płukanka zawierajaca fluorek aminy i fluorek cyny; CPC2 – płukanka zawierająca chlorek cetylopirydyniowy 0,07%. Sterylna woda lub sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS) i 70% etanol (EtOH) służyły odpowiednio jako kontrola negatywna i kontrola pozytywna.

W teście RFTB najwyższą skutecznośc przeciwdrobnoustrojową miały płukanka Listerine® z olejkami eterycznymi (EO) oraz płukanka z chlorheksydyną (CHX). Wszystkie płukanki z roztworami z chlorku cetylopirydyniowego 0,05% (CP1) miały zdecydowanie niższe wartości niż EO i CHX.

wykres1.png

W teście BCSB wyniki również wskazują na przewagę płukanki Listerine® z olejkami eterycznymi. Po jednorazowym zastosowaniu EO była jedyną płukanką, która po 30 sek spowodowała zabicie lub znaczne uszkodzenie komórek biofilmu. CHX i CPC/CHX spowodowały tylko nieznaczne uszkodzenia komórek biofilmu, a AFSF i CPC2 nie spowodowała znaczących zmian żywotności biofilmu w badanej próbce. Po pojedynczym 60-sekundowym zastosowaniu płukanki EO wykazała ona największą aktywność w porównaniu z innymi badanymi płukankami, zabijając lub poważnie uszkadzając 77.0 ± 15.8 % wszystkich komórek biofilmu.

warstwa_16.png

Barwione biofilmy pochodzące ze śliny jednorazowej 60-sekundowej ekspozycji z różnymi płynami do płukania jamy ustnej ust. Zieloneżywe bakterie biofilmu, czerwonezabite bakterie biofilmu.

produkt3.png

Referencje:

  1. Pan PC, Harper S, Ricci-Nittel D, Lux R, Shi W. In-vitro evidence for efficacy of antimicrobial mouthrinses.
    J Dent. 2010 Jun;38 Suppl 1:S16-20.
    *Dotyczy Listerine® Total Care oraz Listerine® Total Care Łagodny Smak