PRZEŁOMOWA METAANALIZA

PRZEŁOMOWA METAANALIZA:

Przełomowa analiza płynów do płukania jamy ustnej zawierających 4 olejki eteryczne jest istotnych źródłem danych klinicznych, które można wykorzystać w codziennej praktyce stomatologicznej.

Największy zbiór tego rodzaju danych klinicznych

3.1.1.-image-1pl.png

Analiza porównawcza wyników 2 grup poddanych badaniu

 • Grupa kontrolna
  • Tylko metody mechaniczne (MM)
  • 2562 pacjentów
 • Grupa doświadczalna
  • MM + LISTERINE®
  • 2544 pacjentów

Analiza powierzchni w jamie ustnej

 • Wskaźnik płytki nazębnej (PI): 6 powierzchni na każdym zębie
  • Powierzchnie wolne od płytki nazębnej zostały zidentyfikowane jako miejsca z niewielką ilością płytki nazębnej (1) lub bez płytki nazębnej (0), na podstawie wskaźnika PI
 • Zmodyfikowany wskaźnik zapalenia dziąseł (MGI): 4 powierzchnie (2 przy każdym zębie i 2 pomiędzy zębami)
  • Za zdrowe uznawano miejsca z łagodnym stanem zapalnym (1) lub bez stanu zapalnego (0), na podstawie wskaźnika MGI.

OSOBY STOSUJĄCE METODY MECHANICZNE ORAZ PŁYN LISTERINE® Z 4 OLEJKAMI ETERYCZNYMI MAJĄ ZAZWYCZAJ CZYSTSZĄ I ZDROWSZĄ JAMĘ USTNĄ, NIŻ OSOBY STOSUJĄCE TYLKO METODY MECHANICZNE (MM):

3.1.1-image-2pl.png

U OSÓB STOSUJĄCYCH LISTERINE® Z 4 OLEJKAMI ETERYCZNYMI STWIERDZONO WIĘCEJ POWIERZCHNI WOLNYCH OD PŁYTKI NAZĘBNEJ I CHORÓB DZIĄSEŁ – NAWET W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH JAMY USTNEJ

3.1.1-image-3pl.png

3.1.1-image-4pl.png

Referencje:

 1. Araujo MWB, Charles CA, Weinstein RB, et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil – containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):610-622 and/or post hoc analyses of data.