Walka z próchnicą

3.0 FAKT: LISTERINE® TO NAJBARDZIEJ PRZEBADANA NA ŚWIECIE POD WZGLĘDEM KLINICZNYM MARKA PŁYNU DO CODZIENNEGO PŁUKANIA JAMY USTNEJ_NEW

Jak skutecznie zapobiegać i leczyć próchnicę?

Fluorek sodu ma długoletnią historię w prewencji próchnicy oraz wzmacnianiu zębów. Jako donor jonu fluorkowego, tworzy na powierzchni szkliwa fluoroapatyt, który jest znacznie odporniejszy na szkodlliwe czynniki niż występujący normalnie hydroksyapatyt. W większości produktów Listerine® znajduje się fluorek wapnia, a w niektórych jak np. Listerine® Nightly Reset zastosowano także specjalną technologię zwaną Rapid Fusion. Polega ona na natychmiastowym obniżeniu pH w czasie płukania jamy ustnej, co sprzyja wydzielaniu większej ilości jonów wapnia i fosforanów ze śliny i płytki, dzięki czemu jony fluoru szybko wiążą się z jonami wapnia i tworzą naturalny rezerwuar fluoru na powierzchni zębów. Poddawany działaniu czynników zewnętrzny rezerwuar ulega z czasem rozpuszczeniu i uwalnia jony fluoru do szkliwa, tym samym wzmacniając je. W porównaniu z inną płukanką z fluorkiem sodu Listerine® Nightly Reset zapewnia 1,5 razy większy wychwyt i wchłanianie jonów fluoru.

Skuteczność fluorku sodu w zapobieganiu próchnicy została potwierdzona licznymi badaniami. W badaniu in vitro zaobserwowano zaleznośc pomiędzy wchłanianiem fluoru a stężeniem fluoru w płukace oraz jej pH.

Projekt badania1
Rodzaj badania 24 godz. badanie na prókach szkliwa ludzkiego w celu określenia wpływu płukania jamy ustnej na promowanie wchłaniania fluoru w powstających zmianach próchniczych szkliwa.
Pierwszorzędowy punkt końcowy Wzrost zawartości fluorków(ΔEFU) poprzez porównanie zawartości fluorków przed i po obróbce.
Metodologia Tworzenie sztucznych zmian szkliwa za pomocą roztworu kwasu mlekowego przez 24 godziny w temperaturze pokojowej+ leczenie płukaniem jamy ustnej badanymi płukankami.

wykres2.png

W innym badaniu in vitro przetestowano potencjał remineralizacji szkliwa przy zastosowaniu płukanki Listerine® Nightly Reset.

Projekt badania2
Rodzaj badania Badanie trwające 20 dni na prókach szkliwa ludzkiego w celu w celu określenia potencjału remineralizacji i odporności na prowokację kwasem fluorowanej płukanki do jamy ustnej za pomocą modelu cyklicznego pH i pomiarów mikrotwardości powierzchni. Grupa badana: środek myjący+płukanka Listerine® Nightly Reset 2 x dziennie. Próba kontrolna: środek myjący+płukanie wodą destylowaną 2 x dziennie.
Pierwszorzędowy punkt końcowy Pomiary zmian mikrotwardości szkliwa w 5, 10 i 20 dniu badania oraz po prowokacji kwasem (SPAC: Simulated Plaque Acid Challenge). Model cykliczny pH:
  1. Próbka: leczenie płynem do płukania jamy ustnej/ kontrola przez 1 minutę
  2. Próbka: obróbka roztworem do demineralizacji przez 4 godziny (SPAC)
  3. Próbka: inkubacja w sztucznej ślinie przez 20 godzin

Cykl powtarzany przez 20 dni.

Metodologia Tworzenie sztucznych zmian za pomocą roztworu do demineralizacji (0,1 M kwas mlekowy, pH 5,0).

Wykazano, że zastosowanie płukanki Listerine® Nighltly Reset po myciu zębów przez 20 dni zwiększa mikrotwardość szkliwa ponad 6 razy w porównaniu do płukania samą wodą. Już po 5 dniach stosowania płukanki zaobserwowano dwukrotny wzrost mikrotwardości szkliwa w porównaniu do próby kontrolnej z wodą.

wykres4.png

b Jednostki: Skala twardości Vickersa

* środek myjący+LISTERINE® Nightly Reset 2x/dziennie był statystycznie bardziej skuteczny niż próba kontrolna po 5 dniach (p=0.007) i 20 dniach (p<0.001).

** In-vitro study

produkt8.png

Referencje:

  1. In-Vitro Study on Fluoride uptake. 2. In-Vitro Study Remin Demin