Nieświeży oddech

3.0 FAKT: LISTERINE® TO NAJBARDZIEJ PRZEBADANA NA ŚWIECIE POD WZGLĘDEM KLINICZNYM MARKA PŁYNU DO CODZIENNEGO PŁUKANIA JAMY USTNEJ_NEW

Jak poradzić sobie z nieświeżym oddechem?

Nieświeży oddech to częsty i wstydliwy problem pacjentów. Zdarza się, że samo szczotkowanie nie wystarczy, aby utrzymać świeżość oddechu, co jest spowodowane ciągłym namnażaniem się bakterii w jamie ustnej. Stanowią one mikrobiom jamy ustnej i niektóre z nich mogą być przyczyną nieświeżego oddechu jeśli dojdzie do ich nadmiernego namnożenia np. na skutek zaniedbań higieny jamy ustnej (narastanie płytki bakteryjnej i jej mineralizacja). Dla utrzymania równowagi mikrobiomu zaleca się oprócz szczotkowania także nitkowanie przestrzeni międzyzębowych oraz płukanie jamy ustnej płukankami o działaniu antybakteryjnym np. zawierającymi olejki eteryczne.

Badania potwierdzają, że produkty Listerine® z 4 olejkami eterycznymi skutecznie niszczą bakterie odpowiedzialne za powstawanie nieświeżego oddechu. Dzięki temu skutecznie redukują powstawanie płytki nazębnej oraz zapewniają ochronę przed powstawaniem nieświeżego oddechu.

Projekt badania1
Rodzaj badania Badanie ex vivo na próbkach ludzkiej śliny oraz in vitro z zastosowaniem testu kinetyki zabicia microorganizmów
Pierwszorzędowy punkt końcowy Średnia CFU/ml bakterii w grupie badanej w porownaniu z CFU/ml sterylnej wody, aby ocenić % redukcji mikroorganizmów.
Metodologia W badaniu ex vivo próbka płynu (grupa badana) i woda (grupa kontrolna) zostały dodane do roztworu śliny zawierającego szczepy bakterii odpowiedzialne za nieświeży oddech. W badaniu in vitro próbka płynu (grupa badana) i woda (grupa kontrolna) zostały przetestowane z użyciem mikroorganizmów powodujących powstawanie płytki nazębnej i zapalenia dziąseł.

grafika.png

Ex-vivo zabite bakterie w mikroskopii konfokalnej. Obrazy 3D i 2D pokazujące ślinę po 48h namnażania bakterii płytki nazębnej i 60 sek działania wody oraz płynu Listerine® (zieloneżywe bakterie, czerwoneusunięte bakterie).

produkt6.png

* dotyczy Listerine® Total Care

Referencje:

  1. Data on file, Project Bentley, April 2017.