METAANALIZA WPŁYWU PŁYNU NA BAZIE 4 OLEJKÓW ETERYCZNYCH

NA PŁYTKĘ NAZĘBNĄ

Przełomowa metaanaliza potwierdzająca skuteczność płynu LISTERINE® w codziennej, 3-stopniowej higienie jamy ustnej.

RANDOMIZOWANE BADANIE SKUTECZNOŚCI

REDUKCJI PŁYTKI NAZĘBNEJ PRZEZ PŁYNY Z I BEZ ALKOHOLU

Badanie porównujące płyny do płukania jamy ustnej zawierające alkohol (LISTERINE®) i bez alkoholu (LISTERINE® COOL MINT ŁAGODNY SMAK) na bazie 4 olejków eterycznych w redukcji płytki nazębnej.

Referencje: 1. Gunsolley JC, Clinical efficacy of antimicrobial mouthrinses. J Dent. 2010;38(suppl 1):S6‐S10. 2. Van Leeuwen MP, Slot DE, Van der Weijden GA. Essential oils compared with respect to plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. J Periodontol. 2011;82(2):174‐194. 3. Swango PA. Regular use of antimicrobial mouthrinses can effectively augment the benefits of oral prophylaxis and oral hygiene instructions at 6-month recall intervals in reducing the occurrence of dental plaque and gingivitis. J Evid Based Dent Pract. 2012;12(2):87‐89. 4. Boyle P, Koechlin A, Autier P. (The International Prevention Research Institute, France). Mouthwash use and the prevention of plaque, gingivitis and caries. Oral Dis. 2014;20(suppl 1):1‐68.