Skip to main content

pl_listerine_www_750px_ok.jpg

> ZAREJESTRUJ ZGŁOSZENIE <

Listerine Lottry Form - PL

* pola wymagane do wypełnienia formularza

Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Noc to Moc” i akceptuję jego treść. *
Spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu loterii „Noc to Moc”. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. moich danych osobowych podawanych w loterii „Noc to Moc” dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem tej loterii. *
Zostałem/am poinformowany/a o następujących faktach i prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w związku z loterią „Noc to Moc” („Loteria”) *

* W porównaniu do samego szczotkowania, stosowany 2x dziennie, potwierdzono w badaniu klinicznym nr 103-0333 (X.2017), dotyczy tylko wariantu LISTERINE® Nightly Reset

** Zgłoszenia do loterii przyjmujemy od 17.09.2018 do 31.10.2018 r. Aby wziąć w niej udział należy w tym terminie kupić 2 dowolne produkty LISTERINE® i zarejestrować paragon. Promocją objęte są pojemności: 1000 ml, 500 ml, 400 ml. Szczegóły i regulamin loterii na www.listerine.pl/loteria-noc-to-moc